Föreskrift: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverket föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldigheten att lämna kontrolluppgift.

Den nya föreskriften ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2018 och senare.
Source: Rättslig vägledning