Föreskrift: Ändring i Skattverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser med tillverkningsår 2017

Skattevkerket har beslutat om ändringar i Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser (SKVFS 2016:22) för bilar med tillverkningsår 2017
Source: Rättslig vägledning