Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser (SKVFS 2017:23) för bilar med tillverkningsår 2018

Ändringarna träder i kraft den 1 juli.
Source: Rättslig vägledning