Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021

Skatteverket har beslutat om ändringar av Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för beskattningsåret 2021. Den nya föreskriften träder i kraft den 8 november 2021.
Source: Rättslig vägledning