Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019

Skatteverket har beslutat om ändringar av Skatteverkets föreskrift om nybilspriser (SKVFS 2018:27). Den nya föreskriften, SKFVFS 2019:3, trädde i kraft den 1 juni 2019.
Source: Rättslig vägledning