Föreskrift: Ändring av föreskrifterna om vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 3 § SdbL

Skatteverket har ändrat föreskrifterna som närmare preciserar vilka uppgifter Skatteverket får behandla i beskattningsdatabasen.
Source: Rättslig vägledning