För de som ska lämna arbetsgivardeklaration på individnivå från och med den 1 juli 2018

Även om uppgifter har lämnats per betalningsmottagare ska kontrolluppgift lämnas för hela 2018. För inkomster 2019 ska kontrolluppgift lämnas om ersättningen inte har redovisats och inte heller skulle ha redovisats per betalningsmottagare.
Source: Rättslig vägledning