Fastställt förhandsbesked om artikel 21 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet

Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom den 15 maj 2017 i mål nr 6608-16 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked SRN 21-16/D. Domstolen finner liksom nämnden att artikel 21 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet kan vara tillämplig på den anställdes lön även när arbetsgivaren bedriver verksamheten i sin egen hemviststat.
Source: Rättslig vägledning