Exemplet om cykelbud som näringsidkare tas bort eftersom det felaktigt kan tolkas som att man vid självständighetsbedömningen kan bortse från uppdragstagarens beroende till uppdragsgivaren respektive inordning i dennes verksamhet.

Source: Rättslig vägledning