Ett eller flera evenemang?

Utgör en serie sammankomster ett eller flera evenemang, om det förekommer ett avbrottuppehåll mellan i en serie tillställningarna? Frågan blir aktuell när det behöver bestämmas om visst evenemang är stödberättigat.
Source: Rättslig vägledning