Dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande ändring av identitetsuppgifter.

Skatteverkets tolkning av domen från HFD är att det av bevisningen klart ska framgå att den nya uppgiften är riktig, men att det även krävs att det av ärendet framgår att den tidigare uppgiften är felaktig för att uppgiften ska kunna ändras.
Source: Rättslig vägledning