Den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar får revideras

Revision får göras hos den som ansökt om godkännande som lagerhållare enligt vissa angivna punktskattelagar. Uppräkningen i 41 kap. 3 § 11 SFL har kompletteras med lagen om skatt på plastbärkassar (LSP) som trädde i kraft den 1 mars 2020.
Source: Rättslig vägledning