Den 1 juli 2021 upphävs lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden och ersätts av lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden

Uppdateringen innebär ingen ändring i sak vad gäller att Kammarkollegiet förvaltar Allmänna arvsfonden.
Source: Rättslig vägledning