Dansk førtidspension enligt Lov om social pension får räknas med i underlaget för skattereduktion.

Source: Rättslig vägledning