DAC 6 och omställningsstöd – uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder har justerats 2021-02-26

Barbados har tagits bort från förteckningen och Dominica har lagts till.
Source: Rättslig vägledning