Nyheter från Skatteverket

Lagändring: Höjning av effektgränserna för el som framställts från vind, vågor, sol eller annan energikälla utan generator

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Skattebefrielsen sänks vid leverans av värme eller kyla för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I i handelsdirektivet

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Skattebefrielsen sänks för bränsle som förbrukas i yrkesmässig vattenbruksverksamhet för annan förbrukning än i skepp och båtar eller för drift av motordrivna fordon

Lagändringen träder ikraft den 1 juli 2021
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Sänkning av skattebefrielsen för bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i en anläggning som omfattas av handeln med utsläppsrätter

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning