Nyheter från Skatteverket

Ställningstagande: Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import

Uppgifter från Tullverket om import utgör inte avstämningsuppgifter. Om en oriktig uppgift framgår av uppgifter från Tullverket om import ska Skatteverket i vissa fall delvis befria från ett fullt skattetillägg.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Mervärdesskatt för egenanställningsföretag

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Den som är begränsat skattskyldig och tillhör svensk socialförsäkring ska inte betala den särskilda löneskatten (SLF).

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Utbetalare som saknar fast driftställe i Sverige ska inte betala särskild löneskatt (SLF) på ersättning för arbete.

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende

Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende
Source: Rättslig vägledning