Nyheter från Skatteverket

Förtydligande: Hur valutaväxlingsverksamhet bedöms vid prövningen av rätten till omställningsstöd till vissa särskilt drabbade

Omsättning från valutaväxling får ingå i nettoomsättningen, men det finns hinder för stöd enligt förordningen eller på grund av EU:s statsstödsregler.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Hur valutaväxlingsverksamhet bedöms vid prövningen av rätten till omställningsstöd för olika stödperioder

Omsättning från valutaväxling får ingå i nettoomsättningen, men det finns hinder för stöd enligt förordningen eller på grund av EU:s statsstödsregler för stödperioder efter maj 2020.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Utköp av personbil av hyrestagaren

Om den tidigare hyrestagaren köper ut en personbil, där restvärdet understiger marknadsvärdet, ska tidigare leasingavgifter krediteras till viss del. Beskattningsunderlaget för försäljningen av personbilen ska innehålla belopp motsvarande krediteringen.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Lönekostnader för timanställd personal är ett exempel på lönekostnader som beroende på omständigheterna kan vara sådana kostnader som går att undvika

En lönekostnad som är nödvändig för att bedriva verksamheten är inte en kostnad som är möjlig att undvika, oavsett om det är timanställd personal eller inte.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Pension på grund av tidigare tjänst hos FN

Avsnittet har justerats för att bli tydligare.
Source: Rättslig vägledning