Nyheter från Skatteverket

Rättsfallskommentar: Tioårsregeln och beskattning av uppskovsbelopp från andelsbyte (HFD 2021 ref. 15)

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 mars 2021 dom och biföll Skatteverkets överklagande. Skatteverket har publicerat en rättsfallskommentar.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har sagts upp av Sverige och lagen om avtalet upphör att gälla den 1 januari 2022.

Det uppsagda avtalet ersätts inte av något nytt. Den upphävda lagen ska fortsätta att tillämpas avseende belopp som har förvärvats och beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 2022.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: HFD anser inte att en viss sorts serviceavgift som långivaren betalar till plattformsföretag är en förvaltningsutgift

Enligt Skatteverket medför inte domen någon ändring av tidigare praxis av vilka utgifter som är förvaltningsutgifter
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: HFD anser att en viss sorts serviceavgift som långivaren betalar till plattformsföretag är se som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster

Avgiften, som enbart tas ut på förmedlade räntor, är avdragsgill löpande det år som den betalas.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – vem är verksam och i vilken verksamhet?

Ställningstagandet förtydligar hur man ska bedöma i vilken näringsverksamhet en person ska anses verksam.
Source: Rättslig vägledning