Brevsvar: Rättelse av fel vid övergång från K2 till K3

Bokföringsnämnden har i ett brevsvar svarat på frågan hur rättelse av fel ska göras som upptäcks när ett företag byter från att tillämpa K2 till att tillämpa K3.
Source: Rättslig vägledning