Beslut om återkallelseavgift ska omprövas av en SKB

I vissa fall ska Skatteverkets beslut om återkallelseavgift omprövas av en SKB som inte tidigare har prövat frågan
Source: Rättslig vägledning