Beloppsgränsen 2 400 kr

Source: Rättslig vägledning