Avsnittet om registrering av uppgifter vid flyttning till Sverige har i vissa delar ersatts av ett ställningstagande

Skatteverket kan vid flytt till Sverige registrera en civilståndsuppgift som inte är styrkt oavsett vilket civilstånd det är fråga om. Uppgiften måste ha gjorts sannolik och det får inte finns några oklara eller motstridiga uppgifter.
Source: Rättslig vägledning