Avsnittet ”Fastställa pensionsgrundande inkomst” har förtydligats

Source: Rättslig vägledning