Avdragsförbudet för arbetsgivarens utgifter för hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad slopas från och med 1 juli 2018.

Source: Rättslig vägledning