Avbrott i byggnadsverksamhet har bedömts i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD 2019 ref 36

Tid för avbrott i byggverksamhet ska inte räknas in när grund för avbrottet inte finns med i de slags situationer som räknas upp i OECD:s kommentaren till artikel 5.
Source: Rättslig vägledning