Anstånd med att lämna särskilda uppgifter som en fysisk person eller ett dödsbo ska lämna enligt 33 kap. 6 a § SFL får ges det finns särskilda skäl.

Möjlighet att ge anstånd med att lämna särskilda uppgifter för fysiska personer som ska lämna uppgift för bedömning av skattskyldighet enligt inkomstskattelagen om särskilda skäl finns.
Source: Rättslig vägledning