Ändring i K3 årsredovisning och koncernredovisning om händelser efter balansdagen

Bokföringsnämnden har ändrat begreppet avges till upprättad i punkterna 32.2 och 32.3 i det allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).
Source: Rättslig vägledning