Ändring i årsbokslutsregelverket om underskrift av årsbokslutet

Bokföringsnämnden har uppdaterat sitt allmänna råd om årsbokslut (BFNAR 2017:3). Ändringen innebär att årsbokslutet är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under.
Source: Rättslig vägledning