Ändring: Avdraget för förslitning vid biluthyrning har ändrats från 7 kr per mil till 9 kr per mil

Avdraget gäller utgiften för förslitning och värdeminskning till följd av uthyrning av privatägd bil.
Source: Rättslig vägledning