Ändrat ställningstagande: Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder

Ställningstagandet har arbetats om med anledning av HFD 2016 ref. 22.
Source: Rättslig vägledning