Ändrat ställningstagande: Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift

Det tidigare ställningstagandet om elektronisk utrustning har ändrats och innebär nu en förenklad modell för förmånsberäkning när flera funktioner ingår i abonnemanget.
Source: Rättslig vägledning