Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter

Skatteverket har beslutat om ändring av merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal och som betalas ut efter den 30 juni 2019.
Source: Rättslig vägledning