Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter.

Det allmänna rådet om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal har ändras för ersättningar som betalas ut efter den 30 juni 2021.
Source: Rättslig vägledning