Allmänna råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter

Det nya allmänna rådet gäller för merkostnadstillägg som betalas ut efter den 30 juni 2018.
Source: Rättslig vägledning