Förtydligande: Redovisning av omsättning som omfattas av 6 kap. 10 § ML

Texten har justerats så att det tydligare framgår vilka omsättningar som avses.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Unionsintern distansförsäljning genom elektronisk plattform

Exemplet har justerats så att det tydligare framgår att det avser förmedling i annans namn för annans räkning.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Nya exempel på kedjetransaktioner inom EU

Avsnittet har uppdaterats med nya exempel där slutkunden är en privatperson.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Exempel där företag etablerat i Sverige säljer varor inom EU via plattformsföretag

Exempel på omsättning som möjliggörs av plattformsföretag utan att omfattas av 6 kap. 10 § ML.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Exempel med kedjetransaktioner vid distanshandel med varor importerade från ett land utanför EU

Sidan Beskattning vid import har kompletterats med nya exempel.
Source: Rättslig vägledning