Förtydligande: När kan det vara aktuellt att förstöra varor under Skatteverkets tillsyn.

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Hur ska definitionen av andra nikotinhaltiga produkter tolkas?

Definitionen av andra nikotinhaltiga produkter är kopplad till varans användning. Att det ska vara fråga om en nikotinhaltig produkt ”för användning i mun eller näsa” innebär att produkten ska vara avsedd för att användas i mun eller näsa i det skick den är vid den tidpunkt då skattepliktsbedömningen görs.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Kompensation för förtida uppsägning av hyresavtal som regleras i ett tillkommande avtal utgör hyra och inte skadestånd

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Förhandsbesked: Ersättning enligt vårdavtal

Ett bolags ersättning från en region har ansetts utgöra en tredjemansbetalning för sjukvård tillhandahållen till patienter.
Source: Rättslig vägledning

Förhandsbesked: Uppdrag enligt vårdavtal med en region

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att uppdrag enligt vårdavtal med en region innebar att ett bolag inte omsatte tjänster till regionen, utan tillhandahöll tjänster till patienter.
Source: Rättslig vägledning