Förtydligande: Vilket belopp ska anges på kontrolluppgiften om en kund vill göra ett förtida uttag från ett fasträntekonto, eller avsluta kontot i förtid

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: En avgift som en bank eller inlåningsföretag tar ut från en kund för ett förtida uttag eller avslut från ett fasträntekonto kan inte vara avdragsgill som en ränteutgift

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Vad gäller om en kund vill göra ett förtida utttag från ett fasträntekonto, eller avsluta kontot i förtid?

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Maximalt avdrag i stödområde för egenföretagare som har anställda

Egenföretagare som har anställda får göra avdrag enligt stödområdeslagen med högst 85 200 kr.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Ersättning för arbete som för mottagaren är inkomst i näringsverksamhet ska inte ingå i underlaget för egenavgifter om utgivaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter på ersättningen

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning