Förtydligande: Exempel: bedömning av kategorin små företag

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Rådgivning i samband med en möbleringstjänst ger inte rätt till rutavdrag

Rena rådgivningstjänster omfattas inte av begreppet möbleringstjänst och ger inte rätt till rutavdrag.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Statslösa barn och ungdomar som är födda i Sverige och som har vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd kan under vissa förutsättningar få svenskt medborgarskap genom anmälan.

Lagändringen träder i kraft den 20 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning

Föreskrift: Vad som krävs för att nikotinhaltiga produkter ska anses ha förstörts under Skatteverkets tillsyn framgår av Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs (SKVFS 2021:7).

Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Undantagsbestämmelsen i 5 § 2 lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ändras med anledning av att lagen om medicintekniska produkter upphävs den 15 juli.

I stället görs hänvisningen till den så kallade MDR-förordningen, dvs. förordning (EU) 2017/745. Nikotinskatt tas inte ut för medicinsk tekniska produkter och andra produkter som får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt MDR-förordningen.
Source: Rättslig vägledning