Den 1 juli 2021 upphävs lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden och ersätts av lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden

Uppdateringen innebär ingen ändring i sak vad gäller att Kammarkollegiet förvaltar Allmänna arvsfonden.
Source: Rättslig vägledning

Den 1 juli 2021 upphävs förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden och ersätts av förordningen (2021:403) om Allmänna arvsfonden

Uppdateringen innebär ingen ändring i sak vad gäller Skatteverkets skyldighet att underrätta Allmänna arvsfonden.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare (tillfälligt utvidgat växa-stöd under perioden 1 juli 2021–31 december 2022).

Lagändring: Växa-stödet har tillfälligt utvidgats för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022 och omfattar företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Överlåtelse av en flerfunktionsvoucher innan den tidpunkt då varor eller tjänster lämnas ut mot vouchern är inte någon omsättning

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Beräkning av brister och smitta vid konkurs

Sidan om vem som kan bli godkänd för F-skatt eller FA-skatt har uppdaterats med flera förtydliganden.
Source: Rättslig vägledning