Förtydligande: Växlar man till sig valutan samma dag som man köper egendomen i utländsk valuta kan man använda växlingskursen som anskaffningsutgift för egendomen

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Bilförmån- nya miljöbilar våren 2021

Skatteverket har genom ett ställningstagande kompletterat det allmänna rådet med nya miljöbilar som tillkommit under våren 2021.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring retroaktivt i FOM3: Hyresgästen ska enbart avräkna hyresstöd som avser den egna hyresrabatten

Lagändring FOM3: En ny bestämmelse ersätter tidigare bestämmelse om att ett företag vid beräkningen av sitt omställningsstöd ska minska stödet med hyresstöd som avser ett annat koncernföretags hyresrabatt. Hyresgästen ska enligt den nya bestämmelsen enbart avräkna hyresstöd som avser den egna hyresrabatten.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: När avdragsrätten för innevarande års negativa räntenetto har begränsats på grund av att ett annat företag i intressegemenskapen tillämpar förenklingsregeln, kan istället ett kvarstående negativt räntenetto dras av till den del det ryms inom det outnyttjade avdragsutrymmet

Source: Rättslig vägledning

Rättelse: Distansförsäljning som ska ingå vid beräkning av omsättningströskeln

Vid beräkning av omsättningströskeln ska inte distansförsäljning av varor importerade från länder utanför EU ingå.
Source: Rättslig vägledning