Förtydligande: Begreppet förbränningsanläggning i lagen om skatt på avfall som förbränns

Sidan har kompletterats med exempel som avser hantering av avfall som kan förekomma i anslutning till en anläggning där avfall förbränns.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring med anledning av corona: Förlängning av tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen

Lagen träder i kraft den 1 maj 2021, men skattefriheten gäller för förmåner som lämnas under perioden 1 januari–31 december 2021.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Om artikel 19 punkt 1 inte är tillämplig, för att utbetalande stat inte är en avtalsslutande stat, tillämpas artikel 15 mellan de avtalsslutande staterna.

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering

Vaccinationer av familjemedlemmar inför en utstationering är skattepliktiga förmåner för den anställda.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: En filial eller ett fast driftställe kan inte vara en användare

Svar på uppkommen fråga: En filial eller ett fast driftställe kan inte vara en användare i den mening som avses i 33 b kap. 9 § SFL.
Source: Rättslig vägledning