Rättsfall: Skatteverkets bedömning att inte ansöka om företrädaransvar är inte bindande för verket

Skatteverkets bedömning i en borgenärsutredning att inte ansöka om företrädaransvar mot en person är inget hinder för Skatteverket att senare ansöka om företrädaransvar mot personen.
Source: Rättslig vägledning

Sidan har skrivits om för att göras tydligare och mer överskådlig

Avsnittet om vilka beslut får överklagas har kompletterats och förtydligats. Ett avsnitt har delats upp i tre.
Source: Rättslig vägledning

Sidan har skrivits om och kompletterats för att göras tydligare

Sidan har fått ett nytt avsnitt om vad som gäller när återbetalning ska ske.
Source: Rättslig vägledning

Sidan har skrivits om och kompletterats för att bättre anpassas till lagen och förarbetena

Sidan har fått ett nytt avsnitt om beslut att avstå från räntan. Flera avsnitt har förtydligats eller bytt plats.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: Tjänster inom Svenska kyrkan

Source: Rättslig vägledning