Ränteavdragsförbud – uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder har justerats 2021-02-26

Den justering som berör avdragsförbudet för ränteutgifter till företag i icke samarbetsvilliga länder är att Dominica lagts till i förteckningen.
Source: Rättslig vägledning

DAC 6 och omställningsstöd – uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder har justerats 2021-02-26

Barbados har tagits bort från förteckningen och Dominica har lagts till.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Vätgas som förbrukas i en förbränningsmotor i ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

Naturgas är det bränsle som är likvärdigt med vätgas som förbrukas som bränsle i en förbränningsmotor för drift av ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Vätgas som förbrukas i bränslecellerna ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

Skatteverket anser att vätgas som förbrukas i bränslecellerna i ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg inte förbrukas som motorbränsle enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 lagen om skatt på energi.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Kammarrättsdomar om villkoret om vissa värdeöverföringar i omställningsstödsreglerna

Kammarrätten har kommit fram till att de värdeöverföringar som gjorts utgör hinder för omställningsstöd.
Source: Rättslig vägledning