Lagändring: Den som har ett uppskovsbelopp på vinst efter bostadsförsäljning ska inte ta upp en schablonintäkt från och med den 1 januari 2021.

Lagändringen omfattar även redan beslutade uppskovsbelopp.
Source: Rättslig vägledning

Information om brexit och nya regler om uppehållsstatus

Efter övergångsperiodens slut kommer brittiska medborgares och deras familjemedlemmars rätt att vistas i Sverige att regleras av utträdesavtalet. För att omfattas av utträdesavtalet måste personerna ha beviljats, eller i vart fall ansökt om, uppehållsstatus hos Migrationsverket.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Vilket utländskt TIN ska anges på kontrolluppgiften?

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande med anledning av corona: Tillämpning av säkerhetsventilen om utlandsvistelsen fortsätter efter avbrottet

Sidan har förtydligats med hänsyn till den information om sexmånaders- och ettårsregeln som redan finns att läsa om på skatteverket.se.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring med anledning av corona: Kostförmån som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motprestation blir skattefri, med retroaktiv tillämpning på förmåner som lämnas efter den 29 februari 2020.

Förmån av kost ska inte tas upp till beskattning om det framgår av omständigheterna att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på motprestation. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas även retroaktivt på förmån som har lämnats efter den 29 februari 2020.
Source: Rättslig vägledning