Lagändring den 1 januari 2021: Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Från den 1 januari 2021 kan 183-dagarsregeln i SINK inte tillämpas i uthyrningssituationer. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på lön och förmån för arbete som utförs efter den 31 december 2020 där ersättningen betalas efter detta datum.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring den 1 januari 2021: När betalningsmottagaren ska redovisa ersättning som är skattepliktig enligt SINK i en särskild skattedeklarationen ska deklarationen innehålla uppgift om gjorda skatteavdrag

Source: Rättslig vägledning

Lagändring den 1 januari 2021: En utländsk utbetalare (utan fast driftställe i Sverige) ska göra skatteavdrag från ersättning som är skattepliktig enligt SINK

De nya reglerna ska tillämpas på ersättning och annat vederlag för arbete som utförs efter den 31 december 2020 och där ersättningen betalas ut efter detta datum.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring den 1 januari 2021: Ett socialavgiftsavtal påverkar inte reglerna om skatteavdrag

Ett socialavgiftsavtal påverkar inte arbetsgivarens skyldighet att göra skatteavdrag och redovisa in det till Skatteverket.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring den 1 januari 2021: Ändrade regler när det gäller skyldigheten att göra skatteavdrag

De nya reglerna innebär bland annat att en utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige normalt ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete som mottagaren utför i Sverige.
Source: Rättslig vägledning