Rättsfall: Jämkningsskyldighet vid ändrad användning

Enligt EU-domstolen blir man skyldig att jämka tidigare avdragen ingående skatt om man upphör att använda en investeringsvara för skattepliktiga transaktioner men fortsätter att använda den för transaktioner som är undantagna från skatteplikt (C-374/19)
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Försäljning av vara till besökare från ett land utanför EU – användning av varan innan utresan

Skatteverket anser att en försäljning av en vara inte kan anses omsatt utomlands i efterhand om konsumtionen av varan till någon del äger rum inom EU.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Framställning av elektronisk publikation

Svar på uppkommen fråga: Ett förtydligande om vilken skattesats som ska användas för framställningen av en elektronisk publikation.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Skattesats för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion

Det nya ställningstagandet innebär en ändring beträffande vilken skattesats som ska tillämpas på tjänster som tillhandahålls av programledare.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Jämkning av tidigare gjorda avdrag vid ett enda tillfälle

Enligt EU-domstolen kan hela det ursprungliga avdraget justeras vid ett enda tillfälle om detta avdrag avviker från vad personen har rätt till på grundval av den faktiska användningen den första gången som investeringsvaran används (C-791/18).
Source: Rättslig vägledning