Upphävande av ställningstagandet ”Montörregeln och kalenderår”, dnr 131 457248-10/111

Beräkning av antalet dagar i källstaten enligt artikel 15 punkt 2 görs på samma sätt oavsett om skatteavtalet anger ”kalenderår” eller ”tolvmånadersperiod”.
Source: Rättslig vägledning

Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet med 40 procent för vissa miljöbilar upphör från den 1 januari 2021.

Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet med 40 procent för vissa miljöbilar upphör från den 1 januari 2021.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Förmedling av tjänster i eget eller i annans namn

Med anledning av ställningstagandet så har sidan Vem är skattskyldig? uppdaterats när det gäller förmedling i eget namn.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: En ny typ av godkänd aktör har införts i LSKE, en s.k. registrerad EU-handlare

Sidan om överklagande av beslut har korrigerats på grund av lagändringen.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad

Avsnittet har skrivits om med anledning av att det kommit ett nytt ställningstagande om förmedling. Det nya ställningstagandet ersätter flera tidigare ställningstaganden och innebär ingen ändring i sak när det gäller förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad. Förändringarna är främst strukturella.
Source: Rättslig vägledning