Rättsfall: Transaktionskostnader kan ingå i utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet

HFD anser att köparens transaktionskostnader i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag ska få beaktas vid beräkningen av beloppsspärren, under förutsättning att kostnaderna har en tillräckligt nära koppling till förvärvet.
Source: Rättslig vägledning

Sidan Kapitalförluster på tillgångar med anknytning till företag i intressegemenskap har uppdaterats

De ändringar som har gjorts beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning

Sidan Karaktärsbyten har uppdaterats

Kompletteringar och vissa förtydliganden har gjorts. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning

Sidan Gränsdragning mellan kapitaltillgång och lagertillgång har uppdaterats

De ändringar som har gjorts beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning

Sidan Löpande inkomster har uppdaterats

Kompletteringar och vissa förtydliganden har gjorts. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning