Förtydligande: En juridisk person och en enskild näringsidkare är en sådan enskild person som inte behöver lämna kontrolluppgift enbart för dröjsmålsränta

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Kontrolluppgift för ränta vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform

Kontrolluppgift ska lämnas på den ränta som långivaren har fått enligt låneavtalet utan avdrag för eventuella avgifter som långivaren har betalat till förmedlingsföretaget.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Ersättning som en arbetsgivare betalar för att hyra en anställds bil kan beskattas som inkomst av kapital i vissa fall

Svar på uppkommen fråga: Ersättning från en arbetsgivare för att hyra en anställds bil kan beskattas som inkomst av kapital om det finns ett hyresavtal, arbetsgivaren har behov av bilen och ersättningen är marknadsmässig.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Synnerliga skäl för förlängning av företagsrekonstruktion saknades

Synnerliga skäl för förlängning av företagsrekonstruktion saknades då ett bolag bl.a. hade avvikit väsentligt från den ursprungliga rekonstruktionsplanen.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil

Skatteverket har i ställningstagande, Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil, gjort rättelser som berör flera bilmärken.
Source: Rättslig vägledning