Rättsfall: Högsta Förvaltningsdomstolen har funnit att en tobaksprodukt bestående av flagor av tobaksblad är skattepliktig enligt 1 c första stycket 1 LTS. Domen är refererad under flera rubriker i avsnittet om skatteplikt för röktobak.

Tobaksprodukten har tillverkats av tobak som har tröskats, behandlats med vatten och ånga, siktats och därefter sorterats efter storlek och går att röka utan ytterligare industriell beredning.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Bytestransaktioner

Sidan om Varureturer och byten har uppdaterats med anledning av ställningstagandet.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Krav på elektronisk betalning för rätt till rot- och rutavdrag

Från och med 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för att få rätt till rot- och rutavdrag. Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet har påbörjats tidigare.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: ett amerikanskt s.k. DISC-bolag uppfyller kraven för att vara ett utländskt bolag

Det saknade betydelse att bolaget till följd av speciallagstiftning inte var föremål för någon inkomstbeskattning i hemlandet
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: ett amerikanskt s.k. DISC-bolag är inte en i utlandet delägarbeskattad juridisk person

Ett amerikanskt s.k. DISC-bolag ansågs vara ett utländskt bolag och kan då inte samtidigt vara en i utlandet delägarbeskattad juridisk person
Source: Rättslig vägledning